Posts Tagged ‘Excel’

Ny ukenr oppsett

Posted by: pertm on 16/01/2010

Grunnleggende Excel formler

Posted by: pertm on 21/09/2009

Automatisk oppsummering av data

Posted by: pertm on 19/09/2009

Hente data fra ikke regulær liste i Excel

Posted by: pertm on 13/09/2009

Betinget formatering

Posted by: pertm on 13/08/2009

Array formler – kraftigere formler

Posted by: pertm on 12/08/2009

Hente ut data fra en liste i Excel

Posted by: pertm on 12/08/2009